کالاهای جدید فروشگاه

    مقالات    

سوزن دوزی ترکمن

از پنجه ‏های هنرآفرین زنان ترکمن با مهارتی خیره ‏کننده و به مدد نخ و سوزن، نقشهایی بر پارچه می‏نشیند که نور چشم و نقش خیال این زنان است. نقش و نگارهایی زیبا و جذاب که چشم را از آن سیری نیست و دل را، دل برکندن از آن میسر نیست؛ به این طریق است که لباسهای محلی و سنتی که ترکیبی از هنر، زیبایی، طبیعت و زندگی است،پدید می آید. بیشتر...

زیورآلات تركمن

ساخت زیورآلات تركمن كه عمدتاً شامل زیورآلات زنان می‌باشد، به عنوان یكی از صنایع دستی هنری توسط تعداد معدودی از صنعتگران تركمن صورت می‌گیرد. این زیورها معمولاً از نقره ساخته می‌شود و از این رو صنعت زیورسازی تركمن را نقره‌ كاری نیز می‌گویند.بیشتر...

پوشش‌ جدید ترکمنان

از پنجه ‏های هنرآفرین زنان ترکمن با مهارتی خیره ‏کننده و به مدد نخ و سوزن، نقشهایی بر پارچه می‏نشیند که نور چشم و نقش خیال این زنان است. نقش و نگارهایی زیبا و جذاب که چشم را از آن سیری نیست و دل را، دل برکندن از آن میسر نیست؛ به این طریق است که لباسهای محلی و سنتی که ترکیبی از هنر، زیبایی، طبیعت و زندگی است،پدید می آید. بیشتر...

دون

از پنجه ‏های هنرآفرین زنان ترکمن با مهارتی خیره ‏کننده و به مدد نخ و سوزن، نقشهایی بر پارچه می‏نشیند که نور چشم و نقش خیال این زنان است. نقش و نگارهایی زیبا و جذاب که چشم را از آن سیری نیست و دل را، دل برکندن از آن میسر نیست؛ به این طریق است که لباسهای محلی و سنتی که ترکیبی از هنر، زیبایی، طبیعت و زندگی است، پدید می‏آید.